Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Accepto els termes

  Et truquem?

  Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

   Accepto els termes

   Actualitat

   III ELS PATINETS I VMP, ÀNGELS O DIMONIS?

   Oct 3, 2023

   Com han de circular ?

   Com ja hem explicat en anteriors articles, els patinets o altres VMP, tenen la consideració de vehicles i per tant estan subjectes a una sèrie de normatives i sancions en cas d’incompliment. Comencem per les coses que de moment no són obligatòries perquè no ho preveu la llei a dia d’avui. Els VMP no necessiten d’autorització administrativa ni d’assegurança per circular. Un altre punt que genera confusió és l’ús del casc que en general no és obligatori, sí que és molt recomanable. Hi ha alguns municipis que ho tenen reglamentat però aquesta obligació és molt qüestionable perquè no ho recullen la Llei de Trànsit ni el Reglament General de Circulació. La legislació vigent tampoc no defineix una edat mínima per conduir aquests vehicles.

   Els VMP poden circular per les voreres i altres zones de vianants, tot i que cada ajuntament pot articular excepcions en vies on sigui compatible el trànsit rodat i la circulació de vianants. Els VMP també tenen prohibit circular per travesseres, vies interurbanes, autopistes i autovies que transcorrin per dins de població. També se’n prohibeix la circulació pels túnels urbans. (La sanció que correspon és de 200€).
   La velocitat de màxima que poden assolir els VMP està limitada a 25 km/h i, com la resta de vehicles, s’han d’adequar a la velocitat de la via, si aquesta és menor.

   Pel que fa als passatgers queda molt clar que són vehicles d’un única plaça (La sanció que correspon és de 200€).
   Sobre l’ús d’armilles reflectores, la normativa no explicita una regulació per a VMP, però s’assimilaria a l’ús obligatori de roba reflectora per part de les persones ciclistes en circular en condicions de baixa visibilitat o de nit (La sanció que correspon és de 200€).

   Està complement prohibit l’ús d’auriculars o reproductors de so que disminueixin l’atenció permanent en la conducció, així com dispositius de telefonia mòbil, navegadors o altres sistemes en la mateixa condició que la resta de vehicles (La sanció que correspon és de 200€).
   Els conductors i conductores dels VMP estan obligats a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol i drogues. En el cas d’alcohol, no podran sobrepassar la taxa de 0,25mil·ligrams d’alcohol per litre d’aire expirat i es podrà procedir a la immobilització i dipòsit del vehicle, d’acord amb el que preveuen els articles 103 i 104 del LTSV (La sanció dependrà de la taxa detectada).

   Finalment, cal tenir en compte la responsabilitat penal de les conductores de VMP en casos de delictes d’homicidi o lesions, els deures de les conductores de VMP respecte als vianants, la circulació a velocitats no permeses mitjançant aparells modificats o no homologats.

   Per poder circular amb un VMP es requerirà un certificat de circulació que garanteixi el compliment dels requisits tècnics. Aquest certificat no és una autorització de caràcter administratiu, com sí la tenen altres vehicles de motor.

   A partir de gener del 2027, tot el parc circulant de VMP ha de comptar amb el certificat de circulació.

   La identificació del certificat ha de realitzar-se en un marcatge de fàbrica on s’indicarà:

   • Velocitat màxima
   • Número de sèrie o identificació
   • Número de certificat
   • Any de construcció
   • Marca i model

   Josep M Soler (Director montepio)

   Tindràs molt per molt poc