Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Accepto els termes

  Et truquem?

  Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

   Accepto els termes

   Actualitat

   ASSEMBLEA ANUAL MONTEPIO 2023

   Jun 13, 2023

   Dilluns, 19 de juny de 2023 a les 19:00h.

   El proper dilluns us convoquem a l’assemblea anual de la nostra entitat que enguany té una doble convocatòria.

   Assemblea Extraordinària.

   Dia: dilluns, 19 de juny de 2023

   Hora: 19 hores

   Ordre del dia:

   • Proposta i aprovació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts de l’Associació.
   • Nomenament de tres socis per aprovar i signar l’acta de la reunió.
   • Facultar a la junta directiva per introduir-hi les modificacions o rectificacions de caràcter legal o tècnic que procedeixin de l’organisme corresponent, i també per atorgar els documents públics que en el seu cas sigui necessari en relació amb els acords adoptats

   Assemblea Anual Ordinària.

   Hora: 19:30 hores

   Ordre del dia:

   • Lectura de l’acta de la reunió anterior.
   • Informe Presidència.
   • Presentació de la memòria d’activitats de l’any 2022.
   • Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’Associació de l’exercici 2022.
   • Proposta de distribució de resultats i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
   • Presentació i, si s’escau, aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2023.
   • Presentació de l’informe anual 2022 del Servei d’atenció al Client.
   • Acordar, si escau, la modificació del règim de liquidació dels contractes de les persones associades.
   • Proposta i aprovació, si s’escau, del traspàs de patrimoni de l’Associació a la Fundació Privada Montepio Sant Cristòfol Manresa-Berga.
   • Examen i, si s’escau, aprovació del Reglament de l’Associació
   • Ratificació i aprovació, si s’escau, de les quotes de socis 2023.
   • Ratificació de la compra d’actiu immobiliari.
   • Proposta de baixa com a membre de la Federació de Mutualitats de Catalunya..
   • Ratificació altes i baixes de membres de la Junta Directiva de l’Associació.
   • Nomenament de tres socis per aprovar i signar l’acta de la reunió.
   • Facultar a la junta directiva per introduir-hi les modificacions o rectificacions de caràcter legal o tècnic que procedeixin de l’organisme corresponent, i també per atorgar els documents públics que en el seu cas sigui necessari en relació amb els acords adoptats.

   Tota la documentació està a disposició de tots els socis/es a l’oficina del Montepio de Manresa. En una associació les persones associades són part substancial de l’organització, de fet en són propietàries, i tenen el dret de participació a l’hora de prendre decisions i conèixer el desenvolupament del montepio.

   Us hi esperem !

   Memòria d’activitats 2022.

   Com cada any, coincidint amb la celebració de l’Assemblea anual, fem pública la memòria del montepio corresponent a l’any anterior. En aquest recull hi trobareu la informació comptable de l’exercici, això com les principals activitats i esdeveniments que s’han succeït dins de l’àmbit de la nostra associació durant l’any 2022.

   Tindràs molt per molt poc