Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Accepto els termes

  Et truquem?

  Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

   Accepto els termes

   Actualitat

   Assemblea General Ordinària d’associats montepio

   Jun 3, 2024

   ASSOCIACIÓ SANT CRISTÒFOL MANRESA-BERGA, ANTIC MONTEPIO

   D’acord amb el que preveuen els estatuts, es convoca l’Assemblea General Ordinària d’associats d’aquesta Entitat. La reunió tindrà lloc a la seu social de l’Associació Sant Cristòfol Manresa-Berga, Antic Montepio, Plaça Sant Jordi,1, 08241, Manresa.

   Dia: dilluns, 10 de juny de 2024
   Hora: 19:30 hores

   Ordre del dia:

   • Lectura de l’acta de la reunió anterior.
   • Informe Presidència.
   • Presentació de la memòria d’activitats de l’any 2023.
   • Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’Associació de l’exercici 2023.
   • Proposta de distribució de resultats i aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
   • Presentació i, si s’escau, aprovació del pressupost corresponent a l’exercici 2024.
   • Presentació de l’informe anual 2023 del Servei d’atenció al Client.
   • Proposta i aprovació, si s’escau, de la sol·licitud de declaració d’utilitat publica de l’Associació.
   • Proposta i aprovació, si s’escau, de l’actualització de les quotes dels associats.
   • Precs i preguntes.
   • Nomenament de tres socis per aprovar i signar l’acta de la reunió.
   • Facultar a la junta directiva per introduir-hi les modificacions o rectificacions de caràcter legal o tècnic que procedeixin de l’organisme corresponent, i també per atorgar els documents públics que en el seu cas sigui necessari en relació amb els acords adoptats.

   Els assembleistes tindran a la seva disposició a les oficines de l’entitat la documentació que podran examinar, relativa als assumptes a tractar.

   Per a qualsevol consulta relacionada amb l’assemblea, els socis podran adreçar-se al telèfon 938776464 ( Ext.431)

   Antoni Daura i Jorba
   President de la Junta Directiva

   Manresa, 20 de maig de 2024.

   Tindràs molt per molt poc