Actualitat

Impost a les emissions de CO2 dels vehicles: ja es pot consultar la quota i el període de pagament.

Sep 15, 2022

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat el padró definitiu corresponent a l’exercici 2021 de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2, que el Govern català va implantar l’any passat.

Com a mesura de suport a la ciutadania, i davant l’actual conjuntura, la Generalitat de Catalunya ha congelat les tarifes de l’impost i no les ha incrementat tal com estava previst per llei en aquest exercici.

Les tarifes de l’impost s’han congelat i no s’aplica l’increment previst per llei per a aquest exercici.

Els contribuents poden consultar les dades del padró definitiu i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’ATC, accedint-hi amb el NIF i la matrícula (per a un vehicle concret) o amb identificació digital, utilitzant l’idCAT Mòbil o un altre certificat digital, que permet visualitzar tots els vehicles dels quals s’és titular.

Dates i canals de pagament

Els vehicles que tenen el pagament domiciliat rebran un càrrec en compte del 7.11.2022 al 21.11.2022.

Pel que fa als vehicles que no el tenen domiciliat:

 • Si ja van tributar l’any anterior, poden fer el pagament fins al dia 21.11.2022.

Per facilitar el pagament dels vehicles que ja constaven al padró l’any anterior, el titular rebrà al seu domicili un escrit recordatori, juntament amb una carta de pagament amb l’import a ingressar.

 • Els vehicles de nova tributació han de pagar segons la data que s’indiqui a la notificació que rebran al seu domicili.

Si no s’ha domiciliat el pagament, es pot pagar a través de la seu electrònica de l’ATC, al telèfon 012, al telèfon de L’ATC us truca (93 551 51 51), en entitats financeres col·laboradores, a les oficines de Correus, i a totes les oficines i delegacions de l’ATC, amb cita prèvia.

En cas que, en rebre la notificació per pagar l’impost, s’hi trobi alguna dada incorrecta, els contribuents poden interposar un recurs accedint a la mateixa pàgina de consulta del padró (atc.gencat.cat/co2padro ) amb NIF i matrícula o, també, amb idCAT Mòbil o un altre certificat digital.

Qui tributa per l’impost?

Han de pagar l’impost les persones físiques i jurídiques que durant l’any 2021 han tingut domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2021, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.

Qui n’està exempt?

Estan exempts de pagament els vehicles 100% elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars, els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor) i els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100% de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars de vehicles que, conjuntament, no superin els 6 euros de quota a ingressar.

On va la recaptació?

Tot el que es recapta amb l’impost es destina íntegrament al Fons Climàtic i al Fons del Patrimoni Natural, i retorna a les persones a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient; fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica amb la instal·lació de plaques solars o calderes de biomassa; prevenir incendis forestals i adaptar els boscos a l’emergència climàtica; conservar els parcs naturals; renovar la xarxa de radars del Servei Meteorològic de Catalunya per predir fenòmens extrems, i impulsar la recerca i la innovació empresarial per mitigar el canvi climàtic.

Canals d’atenció a disposició de la ciutadania

· Seu electrònica de l’ATC: tota la informació sobre l’impost, assistent virtual, consulta del padró, pagament, domiciliació i altres tràmits relacionats atc.gencat.cat/impostco2.
· Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
· L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.
· Oficines de l’ATC. Únicament amb cita prèvia: atc.gencat.cat/citaprevia.

Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.

Tindràs molt per molt poc

Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Accepto els termes

  Et truquem?

  Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

   Accepto els termes