Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Accepto els termes

  Et truquem?

  Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

   Accepto els termes

   Actualitat

   IV ELS PATINETS I VMP, ÀNGELS O DIMONIS?

   Oct 31, 2023

   Normativa i sancions.

   Al llarg dels articles anteriors ja hem anat veient quines són les obligacions que imposa la normativa actual per a la mobilitat en VMP(Vehicles de Mobilitat Personal) i ara veurem d’on ve aquesta normativa i de qui es responsabilitat. Com en mols altres àmbits la normativa té diversos nivells implicats :

   • La normativa europea (Reglament (UE) núm. 168/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener de 2013, relatiu a l’homologació dels vehicles de dues o tres rodes i els quadricicles, i a la vigilància del mercat d’aquests vehicles.
   • La Llei de Trànsit (Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre (actualitzat d’acord amb el Reial decret 970/2020), pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
   • El Reglament de circulació de vehicles (Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de circulació per a l’aplicació i el desplegament del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990). Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general de vehicles.
   • Resolució de 12 de gener de 2022, de la Direcció General de Trànsit, per la qual s’aprova el Manual de característiques dels vehicles de mobilitat personal.
   • Les ordenances municipals.

   Com veiem hi ha tres nivells implicats, l’europeu, estatal o local, sense que a nivell del Govern de la Generalitat tingui capacitat normativa en aquest àmbit. De tots aquests nivells, allà on tenim més possibilitats d’incidir és en l’administració local per tal que reguli la circulació d’aquests vehicles més enllà del marc general: “Per prevenir comportaments de risc als municipis els correspon la regulació, l’ordenació, la gestió, la vigilància i la disciplina, per mitjans d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com denunciar les infraccions que es cometin i sancionar aquelles que no siguin atribuïbles a una altra Administració” (article 7 de la Llei de trànsit).
   Per tant les administracions locals tenen potestat per fixar en les serves ordenances sancions o normatives per tal de promoure unes vies urbanes segures. Aquesta potestat normativa també té les seves limitacions i cal anar en compte que no entri en contradicció amb disposicions d’un rang legal superior.

   Malgrat aquestes limitacions hi segueix havent un ampli marc d’acció municipal per garantir una bona convivència entre els diversos usuaris de la via.
   Dins de la normativa municipal a través de l’ordenança de circulació, es pot incidir en la gestió dins de la xarxa viària. Un element clau és definir la xarxa per on poden desplaçar-se aquests modes dins del municipi i a quines velocitats, permetent que puguin planificar els seus itineraris, i minimitzant el risc d’una circulació indiscriminada per tot l’espai. L’objectiu, tal com s’ha aconseguit amb la bicicleta, és ordenar l’ús d’aquests mitjans a la xarxa habilitada al seu efecte;

   Josep M Soler (Director montepio)

   Tindràs molt per molt poc