Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

  Accepto els termes

  Et truquem?

  Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

   Accepto els termes

   Actualitat

   Nou Impost sobre les emissions de CO2

   Abr 28, 2021

   Comença el cobrament del nou Impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

   Aquest impost és un tribut propi de la Generalitat de Catalunya, que té per objecte gravar les emissions de diòxid de carboni que produeixen aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

   Aquest tribut té caràcter finalista i ha de nodrir a parts iguals el Fons climàtic i el Fons de patrimoni natural.

   A qui afecta?

   L’impost es gestiona mitjançant un padró de vehicles elaborat i aprovat per l’Agència Tributària de Catalunya i afecta a cotxes, furgonetes i motocicletes.

   Aquest exercici 2020, estan exempts de pagar l’impost tots els turismes i motocicletes que emetin menys de 120 g de CO2/km i les furgonetes que n’emetin menys de 160 g/km, d’acord amb les emissions oficials de cada model.

   Els vehicles clàssics gaudeixen de la bonificació de el 100% de la quota íntegra, però cal acreditar aquesta condició amb un certificat d’idoneïtat emès pel club o associació automobilística corresponent.

   Podeu obtenir aquest certificar si us dirigiu al Clàssic Motor Club del Bages.

   Consulta el padró provisional

   Si vols saber què et tocarà pagar per al teu vehicle , a partir del dia 1 de maig estarà disponible el padró provisional. Aquest padró tindrà caràcter provisional fins al dia 4 de juny, temps durant el qual podràs presentar al·legacions en cas de disconformitat.

   Cal tenir en compte que ara pagarem l’impost del 2020 i per tant el padró agafa com a referència la situació del vehicle i la titularitat a 31.12.2020.

   La consulta del padró es pot fer a partir del dia 1 de maig a gencat.cat

   Com puc comprovar que la informació sigui correcta?

   L’import que ens tocarà pagar per vehicle es calcula a partir del volum d’emissions de diòxid de carboni que ha certificat el fabricant.

   Aquesta informació es pot trobar a la fitxa tècnica del vehicle, a l’apartat v7, pels vehicles matriculats a partit del novembre del 2015 aproximadament que tenen la fitxa en format digital, i pels vehicles anteriors que tenen la fitxa en cartolina de color verd, no hi ha més remei que sol·licitar-ho al concessionari.

   Si tens l’import de les emissions pots fer la consulta al simulador.

   Com puc presentar recurs?

   El termini màxim de presentació de recursos és el dia 4 de juny. Si ets soci/a del montepio pots adreçar-te a les nostres oficines per realitzar el tràmit.

   Com es farà el cobrament?

   La base imposable coincideix amb les emissions oficials de diòxid de carboni que consten en el certificat expedit pel fabricant o l’importador de el vehicle.

   Aquesta fórmula té en compte el tipus de combustible utilitzat, la cilindrada de el vehicle, la potència fiscal, la potència neta màxima, el pes màxim de el vehicle, la massa d’ordre en marxa i la tara de el vehicle.

   Així mateix, si es domicilia el pagament de l’impost i se subscriuen les notificacions electròniques sense estar-hi obligat amb caràcter general, es pot gaudir d’una bonificació del 2%.

   Més informació

   Telèfon 012. Per consultes generals sobre l’impost.
   Telèfon 93 551 51 51. Per consultar el padró, alta de domiciliació i altres gestions.
   Oficines de l’ATC. Només en cas d’incidència en el padró, i demanant cita prèvia al 93 551 51 51.
   Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat

   Tindràs molt per molt poc