Actualitat

La baixa temporal del vehicle tindrà una durada màxima d’un any

Jul 22, 2021

El Butlletí Oficial de l’estat va publicar el passat 14 d’abril el Reial decret 265/2021, de 13 abril, sobre els vehicles a la fi de la seva vida útil i pel qual es modifica el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Fins ara, no hi havia límit temporal per a la baixa temporal del vehicle i aquesta mesura servirà per evitar l’ús abusiu de la baixa temporal amb l’objectiu d’evadir l’obligació de portar un vehicle a un Centre Autoritzat de Tractament a la fi de la seva vida útil.

De fet, des de l’any 2004 s’han duplicat aquest tipus de baixes, passant de 60.982 a les 132.459 el 2019.

Principals novetats i canvis

Entre les principals novetats que inclou el document s’ha establert un límit temporal d’un any des de la data de sol·licitud de l’esmentada baixa temporal.

Passat aquest termini, si no s’ha sol·licitat la pròrroga d’aquesta, automàticament, el vehicle tornarà a estar en situació activa, generant les obligacions administratives i fiscals que correspongui, com ara l’impost de vehicles de tracció mecànica.

Una altra de les novetats que s’inclouen en aquest Reial decret és l’obligació de superar una inspecció ITV a aquells vehicles que han estat declarats sinistre total per les companyies asseguradores i en què, després d’això, el titular pretengui continuar circulant amb ell o ser transferits a un altre titular. Aquesta inspecció ha de superar-la amb data posterior a la declaració del sinistre.

També es preveu com a novetat la possibilitat d’anotar d’ofici la baixa definitiva dels vehicles, que no hagin estat assegurats o haver superat la ITV durant els últims deu anys.

La norma també preveu la possibilitat que els centres autoritzats de tractament, prèvia autorització de la DGT, cedeixin els vehicles a la fi de la seva vida útil donats de baixa definitiva a institucions dedicades a la formació, investigació en automoció o per a treballs de protecció civil o simulacres.

D’altra banda, també es podrà sol·licitar, complint els requisits establerts, la rehabilitació dels vehicles històrics que prèviament hagin estat donats de baixa definitiva, sempre que s’acrediti que tenen un especial interès històric o singularitat.

Tindràs molt per molt poc

Et truquem?

Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

    Accepto els termes

    Et truquem?

    Omple el formulari i ens posarem en contacte amb tu.

      Accepto els termes